Utleieakademiet

Fagutdanning for deg som vil starte en profesjonell utleievirksomhet

Utleie-akademiet

Fagutdanning for deg som vil starte en profesjonell utleievirksomhet

Utleieakademiet

Oversikt over moduler og leksjoner

Leksjoner og moduler

Utleieakademiet

Det er her du knekker utleiekoden og skaper magi!

I løpet av kurset vil du gå fra å være usikker på hvordan du kommer i gang med din eiendomsdrøm til å bli en trygg investor som kan vurdere hva som er et godt, og et mindre godt prosjekt.

01. Oversikt og avkastning...

I modul 1 setter vi det å være eier av en ekstra utleiebolig litt i perspektiv. 

Du skal, og bør ikke bli en «utleiehai». Men du skal samtidig være rasjonell og jobbe for å maksimere din avkastning. 

Det er viktig at vi legger et fundament for vår forståelse av investorfaget, og at vi husker på at dersom vi kjøper feil utleiebolig, så går vi glipp av store inntekter

Aktuelle tema:

 • Du blir ikke utleiehai
 • Kjøper du feil, taper du
 • Ikke stol på megleren
02. Økonomisk teori...

Vi må beherske litt enkel matte

Dette er en meget viktig modul hvor en lærer å beregne lønnsomheten i de investeringene en gjør eller vurderer å gjøre.

Det å forstå den forholdsvis enkle, men nødvendige matematikken vi går igjennom i denne modulen, er viktig for å kunne vurdere om et fremtidig utleieobjekt er godt eller mindre godt.

Vi ser også på hvor folk ønsker å bo, og følgelig hvor det er attraktivt å kjøpe utleiebolig

Aktuelle tema:

 • Enkel matte
 • Hit flytter vi
 • Å bo i by
03. Utleiemarkedet...

Leietagerne betaler – vi må finne de beste

Du skal bli investor i både utleiemarkedet og boligmarkedet, så du må skjønne hva slags ulike leietagere som finnes og hvordan du best kan utnytte dette til din fordel. 

Aktuelle tema:

 • Hvorfor leier folk bolig
 • Disse leietagerne er best
 • Slik tjener vi ekstra

Se introduksjonsvideo

Modul 4 - 6

04. Boligmarkedet...

Det er her vi tjener de store langsiktige pengene

Vi skal kjøpe en ekstra bolig. Det er ikke her vi skal bo, så vi har god tid til å finne et godt prospekt, som fyller våre krav og ønsker.

Vi skal lære å bli kritiske, og se potensialet i de objektene som er akutelle,

Det er også her den langsiktig og største gevinsten vår ligger den dagen vi ønsker å realisere investeringene våre.

Aktuelle tema:

 • Slik fungerer det egentlig
 • Det vi ikke bryr oss om
 • Mikromarkeder
05. Sikkerhetsventiler...

Det fine med å eie en utleiebolig med betalende leietagere er at den betaler seg selv hvis vi har gjort hjemmeleksa vår.

Aktuelle tema:

 • Vi skal ikke selge, vi leier ut
 • Derfor er Olav Thon rikest
 • Å bygge en pengemaskin
06. Knekk utleiekoden nå...

Her «avsløres» hemmeligheten som gir deg mest penger.

Det vi ønsker er en bolig med mange soverom og tilsvarende antall leietagere samtidig som vi ikke har dyre fellesrom og fasiliteter som driver kjøpsprisen opp.

Studentkollektiv kan bli en gullgruve for deg.

Aktuelle tema:

 • Dette kjøper vi
 • Slik er vi som utleiere
 • Reusere risiko

Modul 7 - 9

07. Finn rett leietaker...

Legger du ned skikkelig innsats her, så får du gode tider

Leietageren er jo faktisk den viktigste personen i dette spillet. Begynner du tidlig og er nøye, så reduserer du sjansen for trøbbel. 

Aktuelle tema:

 • Annonsering
 • Visning
 • Digitale tjenster
08. Vær en kremmer...

Det å være en kremmer er en del av bransjen!

Du må passe på de små pengene, så vokser de seg store. Ingen grunn til å gå på en oppusningssmell på din utleiebolig.

 Aktuelle tema:

 • Oppussing
 • Møbler
 • Sett korrekt pris
09. Vekst og rikdom...

Her ser vi på vekstpotensialet, og hva en kan gjøre for å skalere virksomheten.

Aktuelle tema:

 • Flere leietakere
 • Flere boliger
 • Eiendomsinvestor

Bonuser

nyttig og erfaringsbasert

Bonusmateriale

Hensikten med bonusmaterialet er å gi flest mulig de beste forutsetninger for å etablere en utleievirksomhet som er tilpasset deres ønsker og behov. 

01. Slik bygger du en pengemaskin...
 • Kjøp så stor bolig du kan og lei ut deler av den
02. Her er triksene for å få leid ut hytte og fritidshus...

Feriehus og hytter står ofte tomme størstedelen av året. Samtidig har det siste året ført til økt etterspørsel etter alternative ferier for de som vanligvis har reist utenlands.

Det er stor grunn til å tro at ferieturer i Norge vil holde seg populært i årene som kommer. Da kan utleie av sommerhus, og hytter gi store inntekter enten de ligger ved sjøen, eller i fjellet. 

Det gjelder å markedsføre de kvaliteter enheten har, og til de folkene som ønsker nettopp de kvalitetene ditt ferieparadis har!

Aktuelle tema:

 • Ingen grunn til at hytta skal stå tom hvis du kan tjene penger på den
 • Markedsføring av feriehus og leiligheter
03. Sånn kommer du i gang med kortitidutleie...

Korttidsutleie er i ferd med å vokse seg stort, enten det er rom og leiligheter i byen, eller det er feriehus «på landet».

Aktuelle tema:

 • Gjort riktig er det lettjente penger rett i foret
04. Alt om finansiering...

Finansiering er et stort og svært viktig tema. I denne bonusmodulen går vi dypere inn i temaet, for de som ønsker og har behov for det.

Aktuelle tema:

 • Det er mye penger å hente
 • Først privat
 • Så i selskap
 • Slik gjør du det
05. Da skal du over til AS...

Drifts- og selskapsform er et tema som opptar mange. I noen tilfeller kan man velge selv, i andre tilfeller gir valget set selv, f. eks. fordi vi har for mange utleieenheter.

Valg av selskapsform vil påvirke flere forhold ved vår virksomhet, og som i de fleste tilfeller er det ikke ett enkelt svar med to streker under.

I denne modulen dukker vi dypere inn i noen av problemstillingene og fordelene ved de aktuelle organisasjonsformene.

Aktuelle tema:

 • Finn riktig tidspunkt
 • Fordeler og ulemper
 • Slik gjør du det
06. Minst mulig skatt/Skatteplanlegging...

Som seriøse investorer og utleiere skal vi legge vekt på å operere på rett side av loven. Det forventer vi av våre samarbeidspartnere, og det bør være et krav til vår egen virksomhet.

Det å drive en aktiv skatteplanlegging er fornuftig. Det reduserer våre kostnader, og påvirker selvsagt resultatet i riktig retning. Det igjen betyr at avkastningen blir høyere, og vi få eventuelt muligheten til å utvide prortefølje, eller gjøre avsetninger for vedlikehold og oppgraderinger.

Aktuelle tema:

 • Gå for maksimal avkastning
 • Minimer skatt
 • Mange fallgruver
Stian Pedersen

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Registrer deg
Angelique Fjeldstad

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Registrer deg