Lær av en som har gjort alle feilene før deg

Bli med i Smart utleies Accelerator-program

COACHING

Personlig rådgivning

FOR DEG SOM ØNSKER HURTIG VEKST OG LØPENDE COACHING FOR Å BYGGE EN EIENDOMSPORTEFØLJE

 

Smart utleie har etablert et 12 måneders Acceleratorprogram for et lite antall utleieinvestorer. Dette er et spesialopplegg tilrettelagt for de som ønsker hurtig vekst og løpende coaching for å bygge, eller utvide en eksisterende eiendomsportefølje nå.

12 måneders coaching-program

Programmet innebærer

Tilbudet kommer i tillegg til utleieakademiet og er tilpasset de som har et relativt høyt kunnskapsnivå om eiendom og utleie, eller som er svært lærevillige [coachbare] og ønsker å gjøre en ekstra innsats for å komme raskt i gang med konkrete investeringer nå.

  • 12 måneders mentor-program knyttet til oppstart eller videreutvikling av eksisterende virksomhet
  • 12 måneders strategisk rådgivning i forbindelse med kjøp og finansiering av utleieboliger
  • Rådgivning knyttet til optimalisering av utleieobjekter og avtaler om leieforhold, varighet, omfang m. v.
  • Det avtales faste møter med konkrete arbeidsoppgaver fra gang til gang
  • Det er fri tilgang til Niko i ordinær arbeidstid i hele avtaleperioden.
  • Du får full tilgang til alle kursmoduler og kursmaterielli Utleieakademiet i hele avtaleperioden

 

Individuelt tilpasset

Kompetent rådgivning

Dette er en tjeneste som vil kreve mye av begge parter. Det er derfor en forutsetning for å delta at du virkelig er dedikert, ønsker å lære, og gjennomfører i henhold til de planene vi legger og rådene du får!

 

Jeg er opptatt av å bruke min erfaring og faglige kompetanse til å gi deg trygghet. Oppfølgingen skjer på et individuelt grunnlag, med utgangspunkt i dine, konkrete behov og de planene vi legger i fellesskap. Du får fortløpende tilbakemeldinger slik at du har de beste forutsetninger for å få maksimal avkastning.

Begrenset antall plasser

 

Kontakt for tilbud

 

(Tilbudet er i utgangspunktet begrenset i den forstand at jeg bare har kapasitet til å jobbe med noen få interessenter, og at jeg derfor må prioritere de som er mest dedikerte, og som er bestemte på at de ønsker å ta skrittet nå)