Smart Utleie

– Tjenesten jeg selv savnet da jeg begynte med eiendom!

Nikolaos Farmakis

«Dette er rett og slett tjenesten jeg ville brukt selv, dersom jeg skulle begynt med eiendom i dag»

Om meg

Min visjon er å hjelpe folk til å bli eiendomsinvestorer, slik at de kan få flere inntektskilder og leve det livet de drømmer om.

I dag lever jeg av utleie, men det har tatt meg mange år å komme dit jeg er i dag, hvor jeg kan jobbe smartere og har friheten til å prioritere familie og egne interesser.

Jeg har et langt utdanningsløp bak meg. Både som siviløkonom fra NHH, og en master i Eiendomsfinansiering fra Kungliga Tekniska Högskolan i Sverige.

Gjennom en variert karriere, både som finansjournalist og som markeds- og kommunikasjonssjef i Utleiemegleren har jeg selvsagt møtt mange mennesker som har snakket om, og vært opptatt av eiendom. Men, det er bare et fåtall av de jeg har møtt som egentlig har knekt koden, hatt det mindsettet og tatt de grepene en må ta for å kunne skape en eiendomsformue, få mer frihet og bli økonomisk uavhengig.

Jeg begynte min eiendomsreise i 2006. Jeg har absolutt hatt mine episoder å lære av. Men, jeg har alltid vært tro mot metodikken og holdt fast ved denne. I korte trekk går det ut på at jeg har brukt egenkapitalen som vokser jevnt og trutt når du har eiendom, til å skaffe finansiering slik at jeg har kunnet gjøre nye, smarte kjøp av utleieboliger.

«I Smart utleie har jeg samlet all min kunnskap og erfaring
for å skape tjenesten jeg selv savnet da jeg begynte med eiendom»

Jeg har alltid vært åpen og ønsket å dele hvordan jeg har bygget min portefølje av utleieenheter. Jeg har snakket mye om det, og har lært venner og bekjente de grepene de kan ta, basert på den konkrete økonomiske situasjon de står i.

Ja, mange av mine venner har startet i det små med en sokkelleilighet eller en sekundærbolig som de leier ut. Og de har tjent mye penger på å følge mine råd.

PS: Her kan du kikke meg i kortene og se min CV

Mitt friår med familien

Det fine med utleie av eiendom, er at forretningen ruller og går mer eller mindre av seg selv.

Det finnes mange digitale løsninger som hjelper sånne som deg og meg til å drive effektivt, og uavhengig av hvor vi bor og oppholder oss.

I 2019 tok jeg et helt år fri og familien flyttet til Spania hvor våre tre barn gikk på Den Norske Skolen i Malaga. Blant foreldrene der, var det mange som spurte om hvordan vi kunne leve som vi gjorde.

Full av energi som jeg er, og med lysten til å formidle avansert privatøkonomi, begynte jeg å forklare mine nye venner Alt: kompiser kompiser hva jeg har gjort og hvordan også de kunne gå frem for å tjene penger på eiendom.

Akkurat som jeg hadde opplevd tidligere, merket jeg at det å lære bort mine «triks» tente meg. Samtidig inspirerte det vener til å ta det åpenbare skrittet og hoppe ned av gjerdet for å gjøre «smarte eiendomskjøp».

Jeg vil endre boligmarkedet!

Da vi kom tilbake til Norge i april 2020, bestemte jeg meg for å endre det norske boligmarkedet. Intet mindre!

Jeg gikk på kurs og betalte en coach for å lære meg å bygge den digitale plattformen til Smart utleie, og siden har jeg ikke sett meg tilbake.

Tjenesten har formidlet ny og viktig kunnskap til tusenvis av mennesker som bruker det de har lært på webinar. Mange har også valgt å gå videre med Smart utleies gratis grunnkurs, eller med Utleieakademiet, som er en fagutdanning for de som vil starte en profesjonell utleievirksomhet.

Jeg ville lære folk å gjøre smarte kjøp som gir maksimal avkastning. Jeg vil også lære folk hvordan de skaffer seg høyere inntekter, mer langsiktige leieavtaler og eventuelt flere utleieenheter.

Min metode/masterplan

«Jeg har skapt tjenesten jeg skulle ønske var tilgjengelig da jeg startet med eiendom»

Min utvikling mot Smart utleie:

«Jeg har skapt tjenesten jeg skulle ønske var tilgjengelig da jeg startet med eiendom!»

Som nevnt har jeg studert økonomi og eiendomsfinansiering i nesten fem år. Dette har selvfølgelig gitt meg et godt grunnlag å jobbe ut fra. Men, jeg lærte utrolig lite konkret om hvordan en kan leve av eiendom generelt og utleieleiligheter, spesielt.

Jeg har gjort min andel av tabber. Jeg har bommet på leietakere, jeg har pusset opp for dyrt, jeg har ikke sikret alle avtaler godt nok, og så videre. Jeg har gjort flere av de feilene man kan gjøre som utleier, og min vei har blitt til mens jeg har gått.

Men, jeg har lært av disse feilene. Noe lærdom har vært dyrkjøpt. Jeg har foredlet mine egne prosesser, rutiner og verktøy, Jeg har satt dette sammen i kurset Utleieakademiet, slik at du kan ta noen snarveier, der jeg har måttet gå noen ekstra runder.

Metodikken

Den metodikken jeg følger er delt i tre deler:

 • Maksimal avkastning

Alle de grepene vi tar, har til hensikt å gi så mye penger tilbake som overhodet mulig.

For å optimalisere avkastningen må vi tenke på hele «livsløpet» til vårt leieobjekt. Det vil si at vi må tenke «maksimal avkastning»

  • Når vi leter etter objekter
  • Når vi snakker med banken
  • Når vi gjennomfører kjøp
  • Når vi pusser opp
  • Når vi får inn leietakere
  • Når vi har leietakerskifte
  • Og evt. ved salg lengre frem i tid
 • Rett risiko

Vi skal ikke bygge noe korthus som kan velte privatøkonomien, eller som gir deg dårlig nattesøvn.

For å få full oversikt over risikoen er det viktig å kunne absolutt alle prosessene som må til for å bli en vellykket investor samt å vite hva som må til for å gjøre hver enkelt del så som trygg som mulig

 • Tilpasset deg og din situasjon

Enhver satsing av denne typen må bygges på hva du ønsker og hvilke ambisjoner du har.

De to punktene over må avstemmes med hvem du er som person og hvilken livssituasjon du er i.

  • Er du nevenyttig, eller vil du sette bort alt?
  • Hvor god er din økonomiske forståelse og hvilke erfaringer har du med eiendom?
  • Har du kanskje en jobb eller hobbyer som gjør at du har liten tid til å følge opp dine eiendomsprosjekter?

Gjennom Utleieakademiet vil du finne svar på disse spørsmålene. Du får klarhet i hvordan du kan komme deg videre, og hva som er ditt nødvendige, neste skritt, og du får hjelp og støtte til å ta disse skrittene.

Bruk rådgiver

Bolig er en investering, kanskje den største investeringen vi gjør i vårt liv.

Folk bør derfor ha med seg en egen rådgiver (jurist, byggmester, økonom, flink eiendomsmegler, smarting etc.) for å balansere det profesjonelle apparatet som gjerne står på selgers side i prosessen.

Det er et paradoks at mange bruker mer tid på å vurdere hvilken bil de skal kjøpe enn hvilken bolig de skal investere i.

Smart utleie har derfor etablert et 12 måneders mentor-program med strategisk rådgivning, som et tillegg til utleieakademiet. Dette er et spesielt program tilrettelagt for de som ønsker hurtig vekst og løpende Coaching for å bygge en eiendomsportefølje.

Ikke vent, kom i gang nå!

Nikolaos Farmakis
Oslo, Oktober 2020