Analyse spesial

Historien om Sigurd Berner (26)

Historien om Sigurd Berner (26) og hans forretningskonsept med fremleie viser hvordan du kan tjene store penger på eiendom raskt – og tape alt om du ikke har sikret deg.    Det er den nystartede Avisa Oslo (AO) som har historien om hvordan Sigurd nå er på randen av konkurs etter at han på det største har leid nær 40 leiligheter i øvre prisklasse og satset på å leie de videre ut (fremleie).    Nå som Coronna har lagt en demper på alle korttidsutleie-markeder i hele verden, er det lett å se at slike konsepter har høy risiko.

Les hele historien her:   

Men først må vi gi honnør til Sigurd

Det er smart å leie en bolig for en pris og så leie den ut videre til en høyere pris. Her handler det rett og slett å jage høy husleie og flest mulig utleiedøgn.   For oss meg som driver med eiendom og ønsker at folk skal tjene penger på alle aspekter av faget, liker jeg å se at man tar i bruk hele verktøykassen!   I forhold til hvordan man skal gjennomføre klassisk eiendomsutleie, så mister Sigurd den langsiktige verdistigningen på bolig. Dermed er han avhengig av løpende utleie og at alle inntektene dekker hva det koster å få leid alle disse leilighetene pluss at får dekket alle sine driftskostnader og når sitt avkastningskrav.     Det geniale med Sigurds aktiviteter er jo at han kan høste av deler av eiendomsmarkedet uten å selv eie eiendom og uten å stille mye kapital.  

Høy risiko

Både hoteller og leiligheter til kortidsutleie sliter nå som gjestene holder seg hjemme og jobber digitalt fremfor å reise (gjelder også langtidsleie, men i mindre grad).    I artikkelen står de ikke så detaljert om hvordan Sigurd har organisert sin virksomhet og hvordan han konkret jobber med hver enkelt leilighetseier for å løse situasjonen. Det blir derfor nå et mer teoretisk blikk på hans situasjon.    Som ellers i eiendom så starter det med kompetanse og planlegging. Hvis krise, så handler det om enten å redusere sine forpliktelser eller hente inntekter fra andre markeder, og selvfølgelig en kombinasjon av disse.  

Grep

Hvis han hadde betalt en omsetningsbasert leie til huseierne uten stor fast leie, så ville han automatisk vært skjermet mot nedgangstider ved at hans kostnader ville blitt redusert i takt med omsetningsnedgangen.    Videre kunne partene ha en kort oppsigelsestid, da får Sigurd muligheten til å kjapt redusere sitt tap straks han lukter krise.    Det neste grepet Sigurd må gjøre er å flytte alle sine markedsaktiviteter mot andre markeder, i dette tilfelle er det langtidsleie. Dette markedet er ikke i samme grad så hardt rammet av krisen.   Men dette må man ha tenkt gjennom på forhånd. Det betyr at leilighetenes løsning og beliggenhet også må være egnet til langtidsleie.   

Og til slutt

Før oppstart, så må Sigurds verste scenario med kraftig leieprisnedgang, fortsatt vise at han kan gjøre opp for seg og tjene penger. Hvis ikke blir det en meget risikabel affære.  

Jeg krysser fingene for at Sigurd kommer seg gjennom krisen. Og lander han støtt på beina etter dette, så kan han lande alt!   Niko / Smartutleie